Die posetiewe uitwerking van uitsonderlike gehalte byvoeding op wildspesies in aanhouding word nou wetenskaplik bewys

Wildlife Game Breeders and more specifically Rare Game Breeders are amongst the highest esteemed in the world. Commercial Wild Game Farming gained popularity due to its high return on investment as well as profitability. Sustainability in the huge commercial market is a complex issue influenced by more than just location, climate and pedigree.

Die modern omgewing waarin wildsteling plaasvind het in die laaste dekades aansienlik verander. Die meeste diere is uit hul oorspronklike habitat verskuif en leef in baie kleiner en digter gewoond kampe waarin die natuurlike weiding nie aan hulle voedingsbehoeftes voldoen nie. Vir daardie en ander redes word byvoeding aanbeveel en veral gespesialiseerde voeding.

As with any other life cycle, nutrition plays an important part in the sustainability of an expensive investment like that in Rare Game. Proper nutrition promotes healthier animals who is able to reproduce offspring on a regular basis which in return boasts greater return on investment as herds grow significantly well over any given period of time. Not only gets the herd a boost in size but also in general wellbeing and health which may greatly influence the quality of offspring.

Die beskikbare Wellness Game Feed produkte bied baie meer as die gemiddelde voeding. Die ontwikkelingspan betaan uit ‘n paneel van gerespekteerde professionele kenners in die gebied wat met trots hulle name aan die handelsmerk koppel. Talle gedokumenteerde studies en jare se navorsing het bewys dat deurlopende goeie voeding oor die algemeen die dier se kondisie verbeter. Alle formules bied die perfekte balans wat energie en protein betref met bykomende vitamine- en minerale aanvulling.

Click on images for more information

Ons Produkte

Not all game are the same. Each specie, breed and gender has its own needs, requirements and challenges. Wellness Game Feed takes
this into account and has developed:
Wellness Game Feed for Rhino
Wellness Game Feed for Buffalo
Wellness Feed for Game’, an essential supplemented product range suitable for most and all antelope, buffalo and rhino species. It consists of a perfect balance between energy, protein, vitamins and minerals needed to supplement the diet of game animals.