Protect Your Investment

Listen to our informative podcasts

Jou belegging is vir ons belangrik!

Ons reeks geselsprogramme is gefokus op die Wildsdboer se behoeftes, waar ons gesels met toegwyde kenners en kundiges in die Wildsbedryf.

Tema: Voeding en Vrugbaarheid.

Inhoud: Fokus op die vroulike dier.

Tema: Voeding en Vrugbaarheid.

Inhoud: Die gevolge van oor- of ondervoeding.

Tema: Voeding en Vrugbaarheid.

Inhoud: Teel ‘n Belegging – Optimale Horingontwikkeling of genetika?